persistence

  1. İsim (a) sebat, azim.
    as a reward for her persistence = persistency: azminin mükâfatı olarak. (b) sebat etme, azmetme.
  2. İsim ısrar, inat, direnme.
    his persistence = persistency in talking.
  3. İsim devam etme, sürüp gitme.
    the persistence = persistency of the cough.
  4. görüntü kalımı: uyarılma sona erdiği halde görüntünün kısa bir süre daha görülmesi.
direnme kararı İsim, Hukuk