personal property

  1. şahsi mülk
  2. kişisel mülk
  3. şahsi menkul eşya
  4. şahsi para
  5. menkul eşya veya bir menkul eşya üzerinde haiz olunan hak
bir menkule ait muntazır hak (bu hakkı bekleyen onu iktisap edemeden ölürse hak vârislerine geçmez
şahsi mülkün devir ve temliki
menkul eşyanın rehini
menkul eşyanın rehni
(US) menkul eşyalardan alınan servet vergisi
debtor borçlunun şahsi malları üzerinde rehin hakkı olmak Fiil
borçlunun şahsi malları üzerinde rehin hakkı olmak Fiil
oto şahsi mali sorumluluk ve mal hasarı sigortası İsim
(US) oto şahsi mali sorumluluk mal hasarı sigortası İsim