pervert the course of justice

  1. Fiil adaletin seyrini saptırmak
  2. Fiil adaleti yolundan saptırmak
  3. Fiil adaletin seyrini saptamak