1. honeycomb
honey comb
to honeycomb Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Arıların kendi salgıladıkları bal mumu denen ... yuvacıklar topluluğuna verilen isim