= Doctor of Philosophy
: doktor, doktora: toplumsal ve kuramsal bir bilim dalında doktora yapmış kimse veya yapılan doktora.
= Doktor, bilim/felsefe vb. doktoru.
doktora yapmak Fiil
PhD
doktora İsim, Eğitim