sfensk sendromu
iflas eden bir şirket yöneticilerinin hemen yeni bir şirket kurması ve eskisinin borçlarından ayrı olarak ticareti sürdürmesi