physical stock

  1. fiziksel stok (satış ya da değiştirme fiyatı ile yapılan , belirli bir zamanda eldeki stok malın sayımı
  2. fiziksel stok
fiili envanter sayımı