1. İsim canlandırıcı/neşe ve ferahlık verici içki.
  2. İsim dinlendiren/ferahlık veren şey (kahve, yiyecek vb.).
canlandırıcı içki ya da ilaç
ferahlık verici bir olay