picket line

grev gözcüsü hattı tespit etmek Fiil
gönüllü çalışmak isteyen işçinin grev gözcüsü hattından geçmesi