play hardball

  1. (iş hayatında, politikada) sert/şiddetli/haşin/mütecaviz/atak davranmak.