play it cool

  1. sakin olmak, itidalini kaybetmemek, soğukkanlılığını korumak, temkinli davranmak.