plead ignorance in excuse of one's conduct

  1. Fiil bilmediğinden hatalı davandığını iddia etmek