1. İsim, Tıp zatürre
  2. İsim, Tıp pnömoni
  3. İsim akciğer yangısı, öykence, zatürree.
atipik zatürre İsim, Tıp
atipik pnömoni İsim, Tıp
çift taraflı zatürre İsim, Tıp
bilateral pnömoni İsim, Tıp
iki taraflı zatürrie. İsim
zatürreden yatıyor