poetic justice

  1. İsim ideal adalet: ceza ve mükâfatların haklı ve âdilâne dağıtılması.