policy of compromise

uzlaşmaya yanaşmama politikası İsim
uzlaşmaz tutum