poor in health

sağlık durumu kötü olmak Fiil
sağlığı bozuk olmak Fiil