possible condition

  1. mümkün şart (gerçekleşmesi maddeten veya hukuken olanaklı olan koşul
  2. gerçekleşmesi maddeten ya da hukuken olanaklı olan koşul
  3. mümkün şart