posting period

  1. hesabın nakliyekûnunu yapma süresi
  2. bir açıkhava reklamının sergileneceği süre