1. İsim çanak çömlek, çömlek işi.
  2. İsim çömlekçilik, seramik sanayii.
  3. İsim çömlek yapımevi/imalâthanesi, seramik fabrikası.
çömlekçilik
çanak çömlek