1. İsim (çiçek vb. gibi) deride kabarcıklar husule getiren hastalık.
    smallpox: çiçek hastalığı.
  2. İsim firengi.
  3. İsim
    soil rot ile ayni anlama gelir. tatlı patateste çukur yaralar meydana getiren bitki hastalığı:

    Streptomyces ipomoea adlı mantar sebep olur.
  4. İsim püf! (nefret, iğrenme vb. bildirir).
maymun çiçeği hastalığı İsim, Hastalıklar
maymun çiçeği virüsü İsim, Viroloji
su çiçeği (hastalığı). İsim
tavuk difterisi, kümes hayvanlarında virüslerin sebep oldukları bir hastalık.
hafif suçiçeği hastalığı. İsim
chicken pox İsim