pox

  1. Noun (çiçek vb. gibi) deride kabarcıklar husule getiren hastalık.
    smallpox: çiçek hastalığı.
  2. Noun firengi.
  3. Noun
    soil rot ile ayni anlama gelir. tatlı patateste çukur yaralar meydana getiren bitki hastalığı:

    Streptomyces ipomoea adlı mantar sebep olur.
  4. Noun püf! (nefret, iğrenme vb. bildirir).
maymun çiçeği hastalığı Noun, Diseases
maymun çiçeği virüsü Noun, Virology
su çiçeği (hastalığı). Noun
tavuk difterisi, kümes hayvanlarında virüslerin sebep oldukları bir hastalık.
hafif suçiçeği hastalığı. Noun
chicken pox Noun