practical politics

  1. İsim hemen uygulanabilecek ve sonuç aldırıcı planlar
  2. İsim politikalar
  3. vb