1. şaka, lâtife, takılma, yârenlik.
    play prank on someone: birine şaka/azizlik yapmak.
  2. kaba /kötü şaka, eşek, şakası.
  3. çok süsle(n)mek, süslü/gösterişli giyinmek/giydirmek, donatmak/donanmak.
    prank oneself up/out: süslenmek.
  4. gösteriş yapmak, caka/fiyaka satmak.
haşarılık