1. İsim, Hukuk başlangıç hükümleri
  2. İsim, Hukuk başlangıç
  3. İsim önsöz, mukaddeme.
  4. İsim başlangıç, giriş.
  5. İsim özet, bir belgenin amaç, nitelik ve içeriğini özetleyen kısa yazı.
kanun gerekçesi