preliminary inquiry

  1. İsim ön inceleme
  2. ön soruşturma
  3. mahkemenin ilk soruşturması
  4. hazırlık tahkikatı
  5. soruşturma
  6. ilk tahkikat
  7. önsoruşturma
ön inceleme raporu İsim