prescription period

  1. İsim, Medeni Hukuk hak düşürücü süre
  2. İsim, Hukuk zamanaşımı süresi
zaman aşımı süresi