present and future property

  1. şimdiki ve gelecekte elde edilecek servet
  2. mevcut ve gelecekte iktisap olunacak mal mülk