present someone as something

  1. Fiil birini bir şekilde göstermek
  2. Fiil birini bir şekilde tanımlamak
  3. Fiil birini bir şekilde tanıtmak
  4. Fiil birini birşey olarak tanıtmak
  5. Fiil birini birşey olarak göstermek
  6. Fiil birini birşey gibi göstermek