press one's point

  1. Fiil görüş açısı üzerinde ısrar etmek
  2. Fiil kendi görüşünü zorla kabul ettirmek