1. hak iddia etmek/ileri sürmek.
    to pretend to the throne: Saltanat(ta hak) iddia etmek.
doktor geçinmek Fiil
hasta numarası yapmak Fiil
temaruz etmek Fiil
kibarlık taslamak Fiil
çok meşgul görünmek Fiil
bir şey yapar görünmek Fiil
tahtta hak iddia etmek Fiil
numara yapmak (argo) Fiil
duymamazlıktan gelmek Fiil
duymazlıktan gelmek Fiil
işitmezliğe getirmek Fiil
işitmezlikten gelmek Fiil
oralarda olmamak Fiil
görmezlikten gelmek Fiil
anlamazlıktan gelmek Fiil
tegafül etmek Fiil