1. İsim, Eğitim eşik
 2. İsim eşik, kapı eşiği.
  to cross the threshold: eşiği geçmek.
 3. İsim giriş, girecek yer.
 4. İsim başlangıç, başlama yeri/noktası.
  We are at the threshold of a new era: Yeni bir devrin başlangıcındayız.

  threshold of ascillation
  elekt. titreşimin başlama noktası.
 5. İsim
  limen ile ayni anlama gelir. eşik: canlıda tepki uyandırabilmek için gereken en küçük uyaran.

  threshold of consciousness: bilinç eşiği.
seçim barajı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
belirlenmiş eşik İsim, Bankacılık
vergi eşiği
açlık sınırı İsim, Ekonomi
pazar payı eşiği
algı eşiği İsim, Reklamcılık
uyarım eşiği
(gelir vergisi) vergi eşiği
vergi eşiği
ciro eşiği İsim, Rekabet Hukuku
basamak anlaşması
endeks klozlu tarife sözleşmesi
enflasyon oranının belirli bir düzeye ulaşması ya da onu aşması durumunda ücretlerin ancak o zaman artacağı
konusunda işverenle işçiler (ya da sendika
başlangıç ücret anlaşması
eşikteki şirketler İsim
kritik doz
başlangıç etkisi (yapılan reklamın satışların artışı üzerinde olumlu etkiyi göstermeye başladığı nokta
kabul edilebilecek en az başarı düzeyi
vergi yükümlüsü olabilmek için gerekli gelir basamağı
endekse bağlı ücret artması
(AT) eşik fiyatı (ithal edilen bir tarım ürününün , özellikle de tahılların topluluk içinde satabileceği en düşük fiyat
eşik fiyat
eşik fiyatı
başlangıç ücreti
(US) acemi işçi
eşiğinde