prevent someone from doing something

  1. Fiil birinin birşeyi yapmasına engel olmak
  2. Fiil birinin birşeyi yapmasını önlemek
  3. Fiil birinin birşeyi yapmasını engellemek
  4. Fiil birinin birşeyi yapmasına mâni olmak