çıplak fiyat (bir mal için hiçbir fazlalık eklenmemiş fiyat
esas fiyat (ilâve masraflar hariç). İsim
taşıma ücretinin hesabına esas tutulan fiyat. İsim