primary care

  1. İsim, Tıp ve Sağlık birinci basamak sağlık hizmeti
aile hekimliği İsim, İstihdam
sağlık ocağı İsim, Halk Sağlığı