private corporation

  1. özel şirket
  2. (US) hususi hukuk tüzel kişisi
  3. özel anonim şirket
esas olarak ABD ticaret bankaları ve endüstri firmalarının sahibi olduğu bir ABD şirketi
özel yatırım kuruluşu
özel anonim şirket
(Br) özel anonim şirket