private interests

kişisel çıkarlarına müdahale etmek Fiil
özel menfaatleriyle çatışmak Fiil