private means

kendi servetinden geçinmek Fiil
kendi geliriyle geçinmek Fiil
üretim araçlarının özel mülkiyeti
üretim araçlarının özel mülkiyeti