private practice

  1. İsim, Tıp kendi muayenehanesinde çalışma
  2. İsim, Tıp serbest çalışma
  3. İsim, Tıp serbest hekimlik
  4. İsim, Tıp özel muayenehane
serbest hekim İsim, Tıp
serbest çalışan doktor İsim, Tıp
kendi muayenehanesinde çalışan doktor İsim, Tıp
mesleğini özel olarak icra etmek Fiil