private property

özel mülkü kamulaştırmak Fiil
özel mülkü kamulaştırmak Fiil
şahsi malı kamu kullanımı için almak Fiil