product copy

  1. ürün kopyası (radyo ya da televizyonda , belirli bir program için kullanılmış tüm metinler , sahneler
    , vs ; başarılı bir ürünün görünüm ya da özellik