productivity agreement

  1. (Br) üretkenlik sözleşmesi (sendika ile işveren arasında yapılan ve ücret artışlarının üretkenlik artışına
    göre ayarlanacağını öngören sözleşme