1. Sıfat sayılı
 2. Sıfat bariz, göze çarpan, âşikâr, apaçık, gözönünde.
 3. Sıfat çıkık, çıkıntılı, ileriye fırlamış.
  He has a prominent nose.
 4. Sıfat ünlü, meşhur, tanınmış, şöhretli, maruf, mümtaz, seçkin, güzide, önemli, mühim.
  He's a prominent physiacian.:
  O, ünlü bir doktordur.
  He occpies a prominent position in … : … de önemli bir mevkii vardır.
yüksek mevki
seçkin bir yeri olmak Fiil
ileri gelenler