prompt answer

birine cevap yetiştirmek Fiil
birine bir cevap önerisinde bulunmak Fiil