property owner

  1. mülk sahibi
  2. gayri menkul sahibi
  3. gayrimenkul sahibi
  4. mal sahibi
mal sahibi mali sorumluluk sigortası İsim
kamulaştırılan bir emlak sahibine tazminat ödemek Fiil