property price

mülke fiyat takdir etmek Fiil
bir mülke fiyat takdir etmek Fiil