prorate an amount

  1. Fiil bir işe vb ayırmak
  2. Fiil bir meblağı eşit olarak bölüp dağıtmak
bir miktarı bir şubeye