protect against

...'i enflasyona karşı korumak Fiil, Ekonomi
kiracıyı tahliye edilmeye karşı korumak Fiil
korunmak Fiil
bir riske karşı kendini korumak Fiil
bir riske karşı korumak Fiil