protest of the shipmaster

  1. gemi kaptanının
  2. İsim geminin uğradığı kazada kimsenin sorumluluğu olmadığına dair resmi takriri