prove the authenticity of sth

  1. Fiil bir şeyin gerçekliğini kanıtlamak
  2. Fiil bir şeyin sahihliğini kanıtlamak