public accounts

  1. (Br) umumi muhasebe
  2. İsim resmi kurumlar hesapları
  3. İsim kamu kuruluşlarının bankalardaki hesapları
Muhasebat Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Muhasebat Genel Müdürlüğü İsim
(Br) denetçiler ve sayıştayın parlamentoda oylanan kamu harcamalarının yerinde sarf edildiğine emin olmak
için devlet dairelerinin harcamalarına ilişk